Štátny zoznam chránených území

V databáze je evidovaných 23 veľkoplošných chránených území. Z toho je 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí. Ďalšou kategóriou sú maloplošné chránené územia v počte 1104. Sú evidované v kategóriách : Národná prírodná rezervácia - 209, Prírodná rezervácia - 380, Chránený areál - 176, Národná prírodná pamiatka - 60, Prírodná pamiatka - 265, evidovaná je ešte kategória PP+ v počte - 6 a osobitná kategória Obecné chránené územia - 7. Bývalá kategória Chránený prírodný výtvor - 18 sa vyskytuje už len medzi zaniknutými územiami. V databáze je evidovaných aj celkovo 155 zaniknutých území.