Spadá pod správu
Zoznam
ČísloNázov územiaSprávaRok vyhláseniaSpadá pod správu
1Chránené vtáčie územie Horná Orava5873800002005Správa CHKO Horná Orava
2Chránené vtáčie územie Malé Karpaty5063360002005Správa CHKO Malé Karpaty
3Chránené vtáčie územie Lehnice234685002005Správa CHKO Dunajské luhy
5Chránené vtáčie územie Dolné Považie3119550002006Správa CHKO Dunajské luhy
4Chránené vtáčie územie Sysľovské polia177294002006RCOP v Bratislave
16Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie22932002008Správa CHKO Dunajské luhy
7Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky829770002008Správa CHKO Dunajské luhy
20Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď1817391002008Správa CHKO Dunajské luhy
10Chránené vtáčie územie Kráľová121582002008Správa CHKO Dunajské luhy
18Chránené vtáčie územie Žitavský luh15540002008Správa CHKO Dunajské luhy
< Pred 1 2 3 Nasl >
Počet záznamov 30
Vyberte územie

   Základné údaje
   Praktická ochrana územia
   Prekryv území
xxx xxx
   Parcely a lesné pozemky
xxx xxx
   Iné súvisiace údaje
xxx xxx