Prírodná rezervácia Marcelovské piesky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 103
Výmera chráneného územia: 44 695 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - účinnosť od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu lokality s bohatým výskytom psamofytných taxónov rastlinstva na Podunajskej nížine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Marcelová
Katastrálne územie: Marcelová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Komárno 45-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 22
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00103_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00103_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00103_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00103_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0025 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00103_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0026 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00103_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00103_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam