Chránený areál Okšovské duby

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 117
Výmera chráneného územia: 15 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 o CHN - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu jednotlivo i v skupine rastúcich dubov, pozoruhodných vysokým vekom, mohutným vzrastom a estetickým vzhľadom na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Zlatníky
Katastrálne územie: Zlatníky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 30
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00117_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00117_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00117_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00117_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00117_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0021 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00117_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00117_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam