Prírodná rezervácia Bolehlav

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 13
Výmera chráneného územia: 935 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zachovalej ukážky lesných spoločenstiev bukovo-dubového a dubovo-bukového vegetačného stupňa na JV okraji Malých Karpát na kryštalinickom geol. podklade na styku s Trnavskou pahorkatinou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Dolné Orešany
Katastrálne územie: Dolné Orešany
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trnava 35-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 36
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00013_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0021 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00013_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00013_0034 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00013_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0035 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00013_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0033 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00013_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00013_0037 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam