Prírodná rezervácia Plešivec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 130
Výmera chráneného územia: 530 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 7442/1976-OP z 30.10.1976 - ú. od 1.11.1976, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zachovalého, esteticky významného krajinného prvku so svojráznymi geobiocenózami charakteru skalnej stepi a lesostepi, na ktoré sa viaže bohatý výskyt vzácneho teplo- a suchomilného rastlinstva a živočíšstva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Čachtice, Častkovce
Katastrálne územie: Čachtice, Častkovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00130_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00130_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0019 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00130_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00130_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00130_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00130_0017 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam