Prírodná rezervácia Strmina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 160
Výmera chráneného územia: 1 962 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 o ŠPR - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana krasových javov a zachovalých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Malých Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Stupava, Borinka
Katastrálne územie: Stupava, Borinka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava - sever 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 30
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00160_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0044 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00160_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00160_0043 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00160_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00160_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0042 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00160_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00160_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam