Prírodná rezervácia Záhradská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 192
Výmera chráneného územia: 12 823 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 63/1984-32 z 30.4.1984 - účinnosť od 1.5.1984, 4. stupeň - v. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených spoločenstiev aluviálnych slatín s bohatou populáciou kruštíka močiarneho (Epipactis palustris) na vedeckovýskumné a náučné ciele, ako aj záchranu genofondu ohrozeného rastlinného druhu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Lubina
Katastrálne územie: Lubina
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 23
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00192_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00192_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00192_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00192_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00192_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00192_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam