Národná prírodná rezervácia Hnilecká jelšina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 257
Výmera chráneného územia: 845 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých zriedkavých spoločenstiev nivy Hnilca s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. CHÚ leží v NP Nízke Tatry a v NP Slovenský raj.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický, Banskobystrický, Prešovský
Okres: Rožňava, Brezno, Poprad
Obec: Stratená, Dobšiná, Telgárt, Vernár
Katastrálne územie: Stratená, Dobšiná, Telgárt, Vernár
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Vernár 37-11 V Banskobystr. kraji je 45,0367 ha. ŠMO 1:5000: aj Spišský Štiavnik 5-8, 5-9
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 28
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00257_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00257_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0048 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00257_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0025 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00257_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0043 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00257_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0046 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00257_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00257_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam