Národná prírodná rezervácia Jánošíkova kolkáreň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 278
Výmera chráneného územia: 2 433 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhod.Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, Úprava Komisie SNR pre ŠaK č.58 906/64-osv./12/ŠaK 56002/1964-osv., Vyhl.MŽP SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Komplex zachovalých pôvodných fytocenóz najvyšších polôh Veľkej Fatry. Javorové a jarabinové smrečiny pralesovitého charakteru s Picea excelsa, v najv. polohách prirodzené riedke porasty s nízko zavetvenými kmeňmi. Výskumný objekt pre les. hospodárstvo.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok, Ľubochňa
Katastrálne územie: Ružomberok, Ľubochňa
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12, 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam