Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 32
Výmera chráneného územia: 1 011 157 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 469/1986-32 z 31.1.1986, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana prírod. komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi botanickými, zool., geol. a paleontolog. hodnotami, význač. xerotermnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chrán. a ohrozených druhov a s význ. paleontol. lokalitou Sandberg.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devín, Bratislava - Devínska Nová Ves
Katastrálne územie: Devín, Devínska Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Devínska Nová Ves 44-21, Bratislava - sever 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 135
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00032_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00032_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00032_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0061 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00032_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0063 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0064 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00032_0157 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0020 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00032_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0045 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00032_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0066 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0067 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0069 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0070 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0073 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0075 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0079 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0080 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0081 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0082 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0088 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0089 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0090 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0091 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0092 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0093 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0094 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0095 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0096 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0097 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0098 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0099 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0100 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0101 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0102 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0105 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0106 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0107 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0108 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0109 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0110 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0111 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0112 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0114 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0115 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0116 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0117 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0118 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0119 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0120 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0121 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0122 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0123 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0124 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0125 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0126 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0127 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0128 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0129 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0130 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0131 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0132 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0133 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0134 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0135 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0136 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0137 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0138 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0139 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0140 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0141 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0142 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0143 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0144 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0145 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0146 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0147 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0148 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0149 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0150 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0151 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0152 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0153 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0154 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0155 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0156 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam