Národná prírodná rezervácia Dolný les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 36
Výmera chráneného územia: 1 862 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2651/1981-32 z 30.4.1981, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu pravidelne zaplavovaného mäkkého lužného lesa s ojedinelými rastlinnými a živočíšnymi druhmi a spoločenstvami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Vysoká pri Morave
Katastrálne územie: Vysoká pri Morave
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Devínska Nová Ves 44-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 28
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00036_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00036_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0014 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00036_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0039 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00036_0037 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00036_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0075 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00036_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00036_0079 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam