Chránený areál Dropie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 38
Výmera chráneného územia: 9 127 642 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1955
Rok poslednej novelizácie: 1997
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeob. záv. vyhláška KÚ v Nitre č.1/1996 z 9.10.1996 (ú. od 15.11.1996), doplnená VZV KÚ v Nitre č. 2/1997 z 27.6.1997 (ú. od 5.9.1997)
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana a záchrana dropa veľkého (Otis tarda), najmä jeho tokanísk, liahnísk a zimovísk.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča
Katastrálne územie: Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-32,45-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 207
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00038_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0105 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0106 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0107 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0109 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0110 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0111 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0112 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0114 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0115 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0116 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0117 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0118 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0119 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00038_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0134 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0135 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0136 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0137 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0138 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0139 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0140 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0141 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0142 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0143 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0144 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0145 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0146 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0147 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel
ŠZ_M_00038_0191 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0192 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0193 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0194 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0195 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0196 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0197 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0198 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0199 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0200 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0201 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0202 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0203 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0204 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0205 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0206 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0207 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0208 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0209 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0210 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0211 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0212 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0213 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0214 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0215 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0216 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0217 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0218 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0219 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0220 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0221 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0222 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0223 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0224 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0225 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0226 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0227 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0228 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0229 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0230 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0231 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0232 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0233 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0234 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0235 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0236 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0237 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0238 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0239 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0240 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0241 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0242 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0243 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0244 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0245 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0246 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0247 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0248 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0249 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00038_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0061 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0149 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0150 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0151 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0152 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0153 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0154 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0155 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel
ŠZ_M_00038_0252 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0253 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0254 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0255 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00038_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0120 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel
ŠZ_M_00038_0250 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0251 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0175 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0176 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0177 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0178 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0179 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0180 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0181 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0182 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0183 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0184 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0185 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0186 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0187 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0188 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0189 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0190 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00038_0148 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00038_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0121 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0122 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0123 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0124 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0125 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0126 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0127 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0128 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0129 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0130 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0131 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0132 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0133 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00038_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0157 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0158 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0159 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0160 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0161 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0162 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0163 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0164 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0165 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0166 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0167 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0168 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0169 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0170 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0171 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0172 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0173 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam