Národná prírodná rezervácia Dubník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 39
Výmera chráneného územia: 1 651 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1954
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - účinnosť od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ornitologická lokalita výrika malého. V odlesnenej krajine vzácny a ojedinelý zvyšok prirodz. lesného spoločenstva (zo skupiny lesov JV Európy) s chrán. druhmi. Pôd. typom je černozem, geol. podkladom spraš. Na okraji NPR staré duby - vtáčie hniezdisko.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec, Galanta
Obec: Dvorníky, Pusté Sady, Vinohrady nad Váhom
Katastrálne územie: Dvorníky, Pusté Sady, Vinohrady nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Galanta 45-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 51
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00039_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0057 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00039_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0061 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0063 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0064 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00039_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0067 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0081 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0082 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00039_0079 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0080 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00039_0065 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0066 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00039_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0078 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00039_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00039_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam