Chránený areál Horský park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 48
Výmera chráneného územia: 229 615 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 481/1986-32 z 31.1.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Starší typ les. parku, ktorého základom je dubovo-hrab. porast. Z hist. hľadiska patrí medzi najhodnotnejšie úpravy Bratisl. okrášľovacieho spolku. Cenné sú zachovalé architekt. doplnky i kompozícia, kt. je živým dokladom park. tvorby u nás v minulosti.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 27
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00048_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0028 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00048_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0047 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00048_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00048_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0037 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00048_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0035 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00048_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00048_0044 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam