Prírodná rezervácia Chríb

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 53
Výmera chráneného územia: 158 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu xerotermného spoločenstva kavyľovej stepi s dominantnými druhmi rodu kavyľ (Stipa sp.) v Malých Karpatoch - Brezovských Karpatoch.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Kočín - Lančár
Katastrálne územie: Lančár, Kočín
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 23
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00053_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00053_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00053_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00053_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0025 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00053_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00053_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00053_0022 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam