Národná prírodná rezervácia Kamenínske slanisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 71
Výmera chráneného územia: 348 885 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6915/1983-32 z 31.10.1983 - ú. od 1.1.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zachovalého, špecificky vyvinutého zvyšku pôvodných slanísk na juhozápadnom Slovensku s výskytom ojedinelých rastlinných spoločenstiev, ako aj jednotlivých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Kamenín
Katastrálne územie: Kamenín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 32
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00071_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0054 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00071_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0039 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00071_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00071_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00071_0034 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00071_0032 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam