Chránený areál Levické rybníky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 89
Výmera chráneného územia: 918 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3630/1974-OP z 27.5.1974 - ú. od 1.6.1974, 3. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené za účelom ochrany vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedeckovýskumné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Katastrálne územie: Levice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 39
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00089_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00089_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00089_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0049 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00089_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00089_0045 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam