Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
239 Demänovská dolina NPR 8 368 800 1929 ŠOP - S- NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
1208 Demänovská slatina CHA 16 664 2012 ŠOP - S- NAPANT Krajský úrad ŽP v Žiline
240 Demänovské jaskyne NPP 0 1972 SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Žiline
518 Demjatské kopce PR 86 817 1982 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1147 Deravá skala PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
31 Devínska hradná skala NPP 17 000 1985 ŠOP - regionálna správa Bratislava Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
32 Devínska Kobyla NPR 1 011 157 1964 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
789 Devínska lesostep PP 50 966 1992 ŠOP - regionálna správa Bratislava Úrad životného prostredia hlavného mesta SR Bratislavy
1072 Devínske alúvium Moravy CHA 2 531 600 1999 ŠOP - S-CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
1109 Diviacke kruhy CHA 19 591 2001 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Krajský úrad v Žiline
519 Diviačia priepasť NPP 0 1986 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
853 Dlhé Tice PR 468 237 1993 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
241 Dobročský prales NPR 1 038 500 1913 ŠOP - S-CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia SR
33 Dobrotínske skaly PR 43 900 1980 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
520 Dobšinská ľadová jaskyňa NPP 0 1964 SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach