Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1104
1119 Babiná PP 236 659 2002 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty K.ú. Trenčín
1161 Babirátka PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
5 Bábske jazierko PP 35 201 1973 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
183 Bábsky les NPR 303 900 1966 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Komisia SNR pre školstvo a kultúru
919 Bábsky park CHA 42 200 1982 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre, KÚŽP v Nitre
206 Bacúšska jelšina PR 42 600 1967 ŠOP - S- NP Muránska planina Komisia SNR pre kultúru a informácie
495 Bačkovská dolina NPR 2 200 400 1967 ŠOP - S CHKO Latorica Slovenská národná rada
205 Badínsky prales NPR 300 300 1913 ŠOP - S-CHKO Poľana MP v Budapešti, MK SSR, MŽP SR, Kraj. úrad v Ban. Bystrici
1202 Bahno CHA 496 500 2011 ŠOP - S-CHKO Záhorie Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
496 Bahno PR 27 800 1988 ŠOP - S- NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
6 Bajdeľ CHA 86 800 1988 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
221 Banskoštiavnická botanická záhrada CHA 35 522 1958 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Povereníctvo školstva a kultúry
1135 Barania hlava PR 134 050 2006 ŠOP - S- NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
826 Baranovo PR 158 300 1993 ŠOP - S- NAPANT Ministerstvo životného prostredia SR