Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
45 Holé brehy PR 54 400 1976 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
388 Holica CHA 10 000 1984 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Okresný národný výbor Veľký Krtíš
258 Holík PR 319 800 1966 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Slovenská národná rada
259 Holý vrch PR 168 051 1988 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
548 Horešské lúky PR 69 419 1988 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1049 Horná Chrapková CHA 10 585 1998 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
766 Horná Roveň PP 15 100 1991 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný úrad životného prostredia Banská Bystrica
260 Horné lazy PR 342 900 1981 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kutúry SSR
46 Hornozávrská mokraď PR 15 017 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
474 Horný Červený les PR 110 200 1974 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
47 Horný les NPR 5 430 200 1981 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
48 Horský park CHA 229 615 1986 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
49 Horšianska dolina NPR 3 133 772 1976 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
549 Hostovické lúky PR 46 861 1980 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
261 Hrabinka PR 4 000 1988 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR