Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
1151 Jaskyňa v Skalke PP 0 1994 - KÚŽP v Prešove
1747 Jaskyňa zlomísk NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
571 Jasovská jaskyňa NPP 0 1925 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
572 Jasovské dubiny NPR 351 000 1950 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
285 Jastrabská skala PP 84 600 1975 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
1849 Javorinka NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
831 Javorinka PR 355 200 1993 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia SR
64 Javorníček NPR 150 600 1982 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
573 Javorníková NPR 1 706 500 1986 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
739 Javorová dolina NPR 22 508 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
574 Jazerec PP 3 100 1990 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
1075 Jazerinky CHA 68 825 2000 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
286 Jazernické jazierko CHA 1 618 1975 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Martine
632 Jazero PP 143 578 1984 ŠOPSR - PIENAP Okresný národný výbor v Poprade
287 Jazierske travertíny PP 22 200 1952 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry SSR