Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
65 Jedlie PR 14 200 1974 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
576 Jedlinka PR 350 400 1988 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry SSR, Krajský úrad v Košiciach
740 Jedliny PR 328 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1219 Jelenecká jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
66 Jelenská gaštanica CHA 38 000 1952 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
1162 Jelenská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
290 Jelšie PR 261 000 1973 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
741 Jelšina PR 164 300 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
291 Jelšovec PR 55 600 1984 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo kultúry SSR
577 Jezerské jazero PR 21 800 1967 ŠOPSR - PIENAP Slovenská národná rada, vláda Slovenskej republiky
578 Jovické rašelinisko PP 7 940 1990 ŠOPSR - NP Slovenský kras Okresný národný výbor v Rožňave
579 Jovsianska hrabina NPR 2 575 800 1953 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
67 Jubilejný les CHA 149 800 1986 ŠOPSR - CHKO Záhorie Okresný národný výbor v Senici
1214 Juhásove slance CHA 418 435 2012 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra
294 Juráňova dolina NPR 4 343 200 1974 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR