Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
581 Kapušiansky hradný vrch PR 181 000 1980 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
298 Kašivárová NPR 498 000 1926 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
299 Kášter NPR 577 300 1984 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry SSR
926 Kaštieľsky park CHA 11 000 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
582 Kašvár NPR 1 164 264 1953 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
72 Katarína PR 180 000 1984 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
300 Katova skala PR 466 900 1982 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry SSR
73 Kátovské rameno PP 60 500 1986 ŠOPSR - CHKO Záhorie Okresný národný výbor v Senici
1074 Kavečianska stráň PP 31 933 2000 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Krajský úrad v Košiciach
583 Kečovské škrapy NPR 66 069 1981 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
301 Kerčík PR 12 065 1983 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo kultúry SSR
302 Kiarovský močiar PR 163 802 1988 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v Banskej Bystrici
773 Kľacký vodopád NPP 0 1992 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný úrad životného prostredia v Martine
303 Kľačianska Magura NPR 2 044 700 1976 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
304 Kľak NPR 857 100 1966 ŠOPSR - NP Malá Fatra Slovenská národná rada