Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
102 Malý ostrov PR 83 400 1952 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životneho prostredia Slovenskej republiky
345 Malý Polom NPR 861 000 1981 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry SSR
952 Maniansky park CHA 76 901 1984 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
346 Manínska tiesňava NPR 1 176 300 1967 ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy Slovenská národná rada
1223 Mara PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
103 Marcelovské piesky PR 44 695 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
953 Marcelovský park CHA 21 600 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
607 Margecianska línia PP 4 384 1990 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
1184 Marhecké rybníky CHA 574 800 2009 ŠOPSR - CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
693 Markušovská transgresia paleogénu PP 69 700 1987 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
608 Markušovské steny NPP 134 400 1976 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
609 Marocká hoľa PR 637 600 1950 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1057 Martalúzka PR 1 548 200 1999 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad v Banskej Bystrici
347 Martinovská nádrž CHA 145 508 1988 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo kultúry SSR
802 Martovská mokraď PR 118 729 1993 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky