Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
972 Močenský park CHA 58 700 1982 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nitre
839 Močiar PR 81 578 1993 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo životného prostredia SR
361 Modrokamenská lesostep PR 121 200 1986 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
616 Modrý vrch PR 44 600 1988 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
362 Mohylky PR 7 481 1988 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kutúry SSR
1082 Mokrá Poľana PR 135 244 2000 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
746 Mokriny NPR 8 828 200 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
109 Mokvavý prameň PP 20 989 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
1102 Moľvy CHA 85 260 2001 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
1199 Morské oko PP 0 1994 - NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
619 Morské oko NPR 1 084 800 1984 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1079 Mostová PR 151 290 2000 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
110 Mostovské presypy PP 30 721 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
997 Mošovské aleje CHA 0 1969 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Martine
364 Moštenické travertíny PP 17 100 1981 ŠOPSR - NAPANT Okresný národný výbor Banská Bystrica