Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
1048 Podlavické výmole CHA 267 700 1998 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
644 Podmorský zosuv PP 5 063 1989 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor v Prešove
1036 Podsalašie PP 148 000 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
841 Podskalský Roháč NPR 1 055 700 1993 ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
136 Pohanská NPR 1 289 300 1980 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
382 Pohanský hrad NPR 2 233 500 1958 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo kultury SSR, Krajsky urad v Banskej Bystrici
479 Pohorelské vrchovisko PR 266 166 1979 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
815 Pohrebište PR 693 296 1993 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
842 Pokoradzské jazierka PR 158 729 1993 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
864 Polianske rašelinisko PR 193 073 1993 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
843 Polková PR 50 824 1993 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
135 Poľovnícky les CHA 75 000 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
648 Poludnica NPR 3 304 300 1984 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
384 Poluvsianska skalná ihla PP 19 466 1965 ŠOPSR - NP Malá Fatra Okresný národný výbor Žilina
385 Ponická dúbrava NPR 133 400 1895 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky