Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1104
1142 Bisce PR 280 100 2007 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Krajský úrad životného prostredia Košice
505 Bišar PR 16 741 1979 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
729 Blatá PR 377 000 1991 ŠOP - S-TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
262 Blatné PP 42 900 1990 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
884 Blažejová PP 21 613 1993 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
1805 Bobačka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
215 Bodický rybník CHA 185 703 1952 ŠOP - S- NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
798 Bogdalický vrch PR 332 000 1993 ŠOP - S-CHKO Záhorie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
925 Bohatský park CHA 46 400 1981 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
927 Bohunický park CHA 36 028 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
1241 Bojnická hradná jaskyňa PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Trenčín
12 Bokrošské slanisko PR 140 600 1988 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
506 Bokšov NPR 1 467 100 1954 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
216 Boky NPR 1 764 900 1964 ŠOP - S-CHKO Poľana Komisia SNR pre školstvo a kultúru
13 Bolehlav PR 935 700 1988 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky