Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
767 Tajovská kopa PP 2 719 1991 ŠOP - S-CHKO Poľana Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
692 Tarbucka PR 109 500 1986 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
169 Tematínska lesostep NPR 596 700 1976 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
450 Temešská skala PR 579 300 1986 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1060 Tesárska roklina PP 7 759 1999 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v Banskej Bystrici
978 Tesársky park CHA 19 600 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
759 Tichá dolina NPR 59 666 400 1991 ŠOP - S-TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
451 Tiesňavy NPR 4 792 100 1967 ŠOP - S- NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
170 Tisové skaly PP 15 200 1977 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
453 Tlstá NPR 30 660 400 1981 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
171 Tomášikovský presyp PP 9 875 1973 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
979 Tomášikovský park CHA 228 866 1983 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
980 Tonkovský park CHA 67 200 1982 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Dunajskej Strede
197 Topoľčianska zubria zvernica CHA 1 401 600 1964 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Komisia SNR pre školstvo a kultúru
981 Topoľčiansky park CHA 103 300 1982 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre