Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
1031 Ťahan PR 3 091 059 1997 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
691 Tajba NPR 273 600 1966 ŠOPSR - CHKO Latorica Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
767 Tajovská kopa PP 2 719 1991 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
692 Tarbucka PR 109 500 1986 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
169 Tematínska lesostep NPR 596 700 1976 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
450 Temešská skala PR 579 300 1986 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1060 Tesárska roklina PP 7 759 1999 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v Banskej Bystrici
978 Tesársky park CHA 19 600 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
759 Tichá dolina NPR 59 666 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
451 Tiesňavy NPR 4 792 100 1967 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
170 Tisové skaly PP 15 200 1977 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
453 Tlstá NPR 30 660 400 1981 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
171 Tomášikovský presyp PP 9 875 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
979 Tomášikovský park CHA 228 866 1983 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
980 Tonkovský park CHA 67 200 1982 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Dunajskej Strede