Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
694 Travertínová kopa Sobotisko PP 133 200 1987 ŠOP - S- NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
175 Trnavské rybníky CHA 384 248 1974 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
176 Trnovské rameno PP 65 786 1973 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
457 Tŕstie PR 287 100 1980 ŠOP - S- NP Muránska planina Ministerstvo kultúry SSR, Kraj.úrad v Banskej Bystrici
697 Trstinové jazero PP 8 291 1990 ŠOP - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor Košice - vidiek
177 Trubárka PR 74 000 1982 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1028 Tunel pod Dielikom CHA 0 1997 ŠOP - S- NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
179 Turecký vrch PR 304 200 1984 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
846 Turícke dubiny PR 190 200 1993 ŠOP - S-TANAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
458 Turiec NPR 892 899 1966 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Slovenská národná rada, Krajský úrad ŽP v Žiline
459 Turková NPR 1 070 000 1965 ŠOP - S- NAPANT Slovenská národná rada
698 Turniansky hradný vrch NPR 137 900 1964 ŠOP - S-NP Slovenský kras Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
1094 Turovský sopúch PP 2 669 2001 ŠOP - S-CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
460 Turská skala PP 43 800 1982 ŠOP - S- NP Malá Fatra Okresný národný výbor v Žiline
699 Udava PR 3 919 800 1982 ŠOP - S- NP Poloniny Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Prešove