Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
698 Turniansky hradný vrch NPR 137 900 1964 ŠOP - S-NP Slovenský kras Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
1094 Turovský sopúch PP 2 669 2001 ŠOP - S-CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
460 Turská skala PP 43 800 1982 ŠOP - S- NP Malá Fatra Okresný národný výbor v Žiline
699 Udava PR 3 919 800 1982 ŠOP - S- NP Poloniny Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Prešove
672 Údolské skalky PP 7 549 1989 ŠOP - S- PIENAP Okresný národný výbor v Starej Ľubovni
821 Udrina PR 1 073 600 1993 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo zivotneho prostredia SR
760 Uhlištiatka NPR 3 855 100 1991 ŠOP - S-TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
889 Ulička PP 72 492 1994 ŠOP - S- NP Poloniny Okresný úrad životného prostredia v Humennom
868 Uličská Ostrá PR 252 400 1993 ŠOP - S- NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
461 Uňadovo PR 35 800 1988 ŠOP - S-CHKO Poľana Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
462 Úplazíky PR 311 900 1974 ŠOP - S-TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1026 Urpínska lesostep PR 50 200 1997 ŠOP - S-CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
1030 Vachtové jazierko CHA 6 753 1997 ŠOP - S- NP Muránska planina Krajský úrad v Banskej Bystrici
700 Valalská voda PR 144 279 1980 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1210 Vanišovec PR 1 968 400 2012 ŠOP - S-CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave