Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
180 Včelár NPR 87 600 1983 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
181 Včelíny PP 12 935 1990 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
762 Velická dolina NPR 12 172 200 1991 ŠOP - S-TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
465 Veľká Bránica NPR 3 320 900 1967 ŠOP - S- NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1170 Veľká dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Trnava
182 Veľká Javorina PR 829 800 1988 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1755 Veľká ľadová priepasť NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
466 Veľká Lučivná PR 663 800 1967 ŠOP - S- NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1169 Veľká pec PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Trnava
467 Veľká Rača NPR 3 130 000 1976 ŠOP - S-CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
468 Veľká skala NPR 592 000 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
469 Veľká Skalná NPR 6 452 300 1988 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
470 Veľká Stožka NPR 2 592 100 1965 ŠOP - S- NP Muránska planina Slovenská národná rada, Ministerstvo ŽP SR
703 Veľké jazero PR 80 425 1967 ŠOP - S CHKO Latorica Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
471 Veľké Ostré PP 500 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci