Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
704 Veľké osturnianske jazero PR 488 100 1984 ŠOP - S- PIENAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
779 Veľký Inovec PP 84 000 1992 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom
184 Veľký jarok PP 8 506 1964 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný národný výbor v Trnave
472 Veľký Javorník NPR 139 500 1967 ŠOP - S-CHKO Kysuce Slovenská národná rada
1197 Veľký kopec CHA 251 300 2011 ŠOP - S CHKO Latorica Krajský úrad životného prostredia Košice
822 Veľký les PR 210 900 1993 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia SR
705 Veľký Milič NPR 678 100 1967 ŠOP - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
848 Veľký Polom PR 475 800 1993 ŠOP - S-CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
186 Veľký vrch PR 476 132 1967 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Komisia SNR pre kultúru a informacie
473 Veporské skalky PP 52 200 1981 ŠOP - S-CHKO Poľana Okresný národný výbor v Banskej Bystrici
1144 Vešeléniho jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
187 Veterník PR 184 586 1983 ŠOP - S-CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry SSR
707 Vihorlat NPR 508 900 1986 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
709 Vinianska stráň PR 282 400 1984 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
710 Viniansky hradný vrch PR 519 500 1984 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky