Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
468 Veľká skala NPR 592 000 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
469 Veľká Skalná NPR 6 452 300 1988 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
470 Veľká Stožka NPR 2 592 100 1965 ŠOP - S- NP Muránska planina Slovenská národná rada, Ministerstvo ŽP SR
703 Veľké jazero PR 80 425 1967 ŠOP - S CHKO Latorica Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
471 Veľké Ostré PP 500 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
704 Veľké osturnianske jazero PR 488 100 1984 ŠOP - S- PIENAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
779 Veľký Inovec PP 84 000 1992 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom
184 Veľký jarok PP 8 506 1964 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný národný výbor v Trnave
472 Veľký Javorník NPR 139 500 1967 ŠOP - S-CHKO Kysuce Slovenská národná rada
1197 Veľký kopec CHA 251 300 2011 ŠOP - S CHKO Latorica Krajský úrad životného prostredia Košice
822 Veľký les PR 210 900 1993 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia SR
705 Veľký Milič NPR 678 100 1967 ŠOP - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
848 Veľký Polom PR 475 800 1993 ŠOP - S-CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
186 Veľký vrch PR 476 132 1967 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Komisia SNR pre kultúru a informacie
473 Veporské skalky PP 52 200 1981 ŠOP - S-CHKO Poľana Okresný národný výbor v Banskej Bystrici