Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1144 Vešeléniho jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
187 Veterník PR 184 586 1983 ŠOP - S-CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry SSR
707 Vihorlat NPR 508 900 1986 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
709 Vinianska stráň PR 282 400 1984 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
710 Viniansky hradný vrch PR 519 500 1984 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1062 Vinohrady CHA 357 860 1999 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
900 Visiace skaly PP 9 600 1994 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Trnave
1132 Vlčia PR 212 400 2004 ŠOP - regionálna správa Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
475 Vlčia skala PP 14 900 1952 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Povereníctvo ŠVaU, Ministerstvo kultúry SSR
188 Vlčianske mŕtve rameno PP 82 394 1983 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
892 Vlčkovský háj CHA 613 600 1994 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia Trnava
1091 Vodná nádrž Gemerský Jablonec PR 320 290 2000 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
1001 Vodná nádrž Petrova Ves CHA 348 036 1996 ŠOP - S-CHKO Záhorie Okresný úrad životného prostredia v Senici
476 Vodopád Bystrého potoka NPP 0 1982 ŠOP - S-CHKO Poľana Okresný národný výbor vo Zvolene
477 Vojtovský prameň PP 13 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci