Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
783 Volavčia kolónia CHA 22 304 1992 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Lučenci
712 Vozárska NPR 766 300 1966 ŠOP - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
189 Vozokánsky luh PR 110 500 1953 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia SR
478 Vrbické pleso NPP 7 300 1975 ŠOP - S- NAPANT Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
823 Vrbina PR 344 895 1993 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia SR
849 Vrchslatina PR 180 500 1993 ŠOP - S-CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
481 Vršatské hradné bralo PR 120 500 1986 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
190 Vŕšok PR 14 525 1965 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Komisia SNR pre školstvo a kultúru
786 Všivavec CHA 341 109 1992 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trnave
483 Vtáčnik NPR 2 456 200 1950 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
485 Vychylovské prahy PP 3 829 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
486 Vychylovské skálie PP 267 200 1983 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
191 Vysoká PR 805 300 1988 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
869 Vysoký vrch PR 365 000 1993 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky