Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
849 Vrchslatina PR 180 500 1993 ŠOP - S-CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
481 Vršatské hradné bralo PR 120 500 1986 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
190 Vŕšok PR 14 525 1965 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Komisia SNR pre školstvo a kultúru
786 Všivavec CHA 341 109 1992 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trnave
483 Vtáčnik NPR 2 456 200 1950 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
485 Vychylovské prahy PP 3 829 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
486 Vychylovské skálie PP 267 200 1983 ŠOP - S-CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
191 Vysoká PR 805 300 1988 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
869 Vysoký vrch PR 365 000 1993 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
487 Vyšehrad NPR 486 500 1973 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
115 Vyvieračka pod Bachárkou PP 0 1982 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1069 Zaboda PP 207 200 1999 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
713 Zádielska tiesňava NPR 2 147 300 1954 ŠOP - S-NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
383 Zadná Poľana NPR 8 554 941 1953 ŠOP - S-CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici