Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
1189 Záhrada CHA 200 256 2010 ŠOP - S-CHKO Ponitrie -
192 Záhradská PR 12 823 1984 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
488 Zajačkova lúka PR 39 848 1979 ŠOP - S-CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
193 Zamarovské jamy PR 64 890 1984 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Mesto Hlohovec
714 Zámutovská jelšina PR 6 600 1981 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
715 Zámutovské skaly PR 306 700 1980 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
792 Zapikan PP 10 000 1993 ŠOP - regionálna správa Prešov Okresný úrad pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou
2265 Zápoľná NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
887 Zárez Stravného potoka PP 40 468 1994 ŠOP - regionálna správa Prešov Okresný úrad pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou
194 Záruby NPR 2 999 900 1984 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1767 Záskočská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
723 Zatínsky luh PR 660 600 1930 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
716 Závadské skalky PP 38 851 1987 ŠOP - S-NP Slovenský kras Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
717 Zbojnícky zámok PR 80 000 1964 ŠOP - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru