Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
194 Záruby NPR 2 999 900 1984 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1767 Záskočská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
723 Zatínsky luh PR 660 600 1930 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
716 Závadské skalky PP 38 851 1987 ŠOP - S-NP Slovenský kras Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
717 Zbojnícky zámok PR 80 000 1964 ŠOP - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
718 Zborovský hradný vrch PR 255 100 1926 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
719 Zdychavské skalky PR 25 400 1988 ŠOP - S- NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
994 Zeleň pri Vodárni CHA 2 348 1982 ŠOP - regionálna správa Bratislava Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
1227 Zelená jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice
195 Zelienka NPR 1 416 800 1980 ŠOP - S-CHKO Záhorie -
871 Zemné hradisko PR 559 460 1993 ŠOP - S-NP Slovenský kras Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
721 Zemplínska jelšina PR 514 000 1981 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
722 Zemplínska šírava CHA 6 224 876 1968 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1240 Zlá diera PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Prešov
724 Zlatá brázda PP 16 160 1990 ŠOP - S- NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi