Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
718 Zborovský hradný vrch PR 255 100 1926 ŠOP - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
719 Zdychavské skalky PR 25 400 1988 ŠOP - S- NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
994 Zeleň pri Vodárni CHA 2 348 1982 ŠOP - regionálna správa Bratislava Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
1227 Zelená jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice
195 Zelienka NPR 1 416 800 1980 ŠOP - S-CHKO Záhorie -
871 Zemné hradisko PR 559 460 1993 ŠOP - S-NP Slovenský kras Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
721 Zemplínska jelšina PR 514 000 1981 ŠOP - S CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
722 Zemplínska šírava CHA 6 224 876 1968 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
724 Zlatá brázda PP 16 160 1990 ŠOP - S- NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
824 Zlatá studnička PR 733 100 1993 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo životného prostredia SR
489 Zlatnianske skalky PR 306 700 1981 ŠOP - S- NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
185 Zlatniansky luh PR 91 400 1974 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
850 Zlatnica NPR 1 540 600 1993 ŠOP - S- NP Muránska planina Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1105 Zlepencová terasa PP 12 076 2001 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Krajský úrad v Nitre
1101 Zliechovský močiar PP 28 038 2001 ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Krajský úrad v Trenčíne