Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1104
227 Brodnianka PR 259 400 1972 ŠOP - S- NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
928 Brodziansky park CHA 67 020 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
1137 Brvnište CHA 747 700 2006 ŠOP - S- NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
509 Brzotínske skaly NPR 4 337 800 1984 ŠOP - S-NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
229 Buchlov PR 1 039 600 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
793 Bučkova jama PP 409 100 1993 ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
799 Búčske slanisko PR 203 995 1993 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
895 Búdkovianske rybníky CHA 140 744 1994 ŠOP - S-CHKO Záhorie Okresný úrad životného prostredia v Senici
230 Bujačia lúka PR 20 145 1953 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR, KÚ v Banskej Bystrici
1043 Bujakov vrch PR 12 581 1997 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Krajsky urad v Banskej Bystrici
510 Bujanovská dubina NPR 881 700 1966 ŠOP - regionálna správa Prešov Slovenská národná rada
17 Buková PR 94 493 1988 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
886 Bukovina PP 50 806 1994 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
454 Bukovinka PP 18 000 1980 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
231 Bukovský prameň PP 138 1973 ŠOP - S-CHKO Kysuce ONV v Čadci