Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1095
2265 Zápoľná NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1849 Javorinka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1805 Bobačka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1797 Štefanová NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1792 Stratenská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1780 Starý hrad NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1777 Okno NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1767 Záskočská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1755 Veľká ľadová priepasť NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1747 Jaskyňa zlomísk NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1732 Jaskyňa mŕtvych netopierov NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR, KÚŽP v B. Bystrici
1645 Perlová jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1527 Podbanište NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Mesto Hlohovec
1237 Barania zem OcCHU 19 976 2016 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom