Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1093
2265 Zápoľná NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1849 Javorinka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1805 Bobačka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1797 Štefanová NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1792 Stratenská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1780 Starý hrad NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1777 Okno NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1767 Záskočská jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1755 Veľká ľadová priepasť NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1747 Jaskyňa zlomísk NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1732 Jaskyňa mŕtvych netopierov NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR, KÚŽP v B. Bystrici
1645 Perlová jaskyňa NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1527 Podbanište NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOP - S- NP Poloniny vláda SR
1232 Partizánska jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Trenčín