Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
286 Jazernické jazierko CHA 1 618 1975 ŠOP - S-NP Veľká Fatra Okresný národný výbor v Martine
939 Klasovský park CHA 39 900 1982 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre
971 Seredský park CHA 84 163 1983 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
770 Alúvium Blhu CHA 27 909 1991 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
771 Meandre Kamenistého potoka CHA 0 1991 ŠOP - S-CHKO Poľana Okresný úrad životného prostredia Banská Bystrica
1100 Svätojurské hradisko CHA 197 100 2001 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Krajský úrad v Bratislave
1107 Chmúra CHA 4 087 2001 ŠOP - S-CHKO Kysuce Krajský úrad v Žiline
1108 Hrabiny CHA 70 500 2002 ŠOP - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
976 Šuriansky park CHA 9 500 1982 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre
990 Želiezovský park CHA 132 725 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
1131 Driečna CHA 3 817 1990 ŠOP - regionálna správa Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
1075 Jazerinky CHA 68 825 2000 ŠOP - S-CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
950 Levický park CHA 17 277 1984 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
963 Svätopeterský park CHA 51 602 1981 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
960 Novoveský park CHA 65 900 1982 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre