Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
917 Abrahámsky park CHA 108 459 1983 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
2 Abrod NPR 920 000 1964 ŠOP - S-CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
566 Aksamitka NPP 0 1979 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo ŽP SR
770 Alúvium Blhu CHA 27 909 1991 ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
796 Alúvium Gidry PR 26 274 1993 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 Alúvium Paríža CHA 1 030 941 1988 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
797 Alúvium Žitavy PR 325 300 1993 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
201 Andezitové kamenné more NPP 14 300 1975 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Okresný národný výbor Žiar nad Hronom
3 Apálsky ostrov NPR 859 746 1954 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy Povereníctvo kultúry, Krajský úrad v Nitre
202 Arborétum Borová hora CHA 455 000 1981 ŠOP - S-CHKO Poľana Ministerstvo kultúry SSR
203 Arborétum Kysihýbeľ CHA 75 400 1950 ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
4 Arborétum Mlyňany CHA 611 479 1951 ŠOP - S-CHKO Ponitrie Povereníctvo školstva, vied a umení
493 Ardovská jaskyňa NPP 0 1972 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
494 Baba PR 2 051 500 1988 ŠOP - S-TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1063 Baba pod Vihorlatom PR 379 300 1999 ŠOP - S-CHKO Vihorlat Krajský úrad v Košiciach