Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 - Mesto Brezová pod Bradlom
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Mesto Hlohovec
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOP - S- NP Poloniny vláda SR
1217 Šurianske slaniská CHA 1 694 038 2012 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra
1215 Komárňanské slanisko CHA 147 780 2012 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra
1225 Bežnisko CHA 9 223 100 2012 ŠOP - S-CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
1208 Demänovská slatina CHA 16 664 2012 ŠOP - S- NAPANT Krajský úrad ŽP v Žiline
1213 Pri Orechovom rade CHA 16 990 2012 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra
1224 Šranecké piesky CHA 9 875 900 2012 ŠOP - S-CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
1214 Juhásove slance CHA 418 435 2012 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra
1207 Smrekovica PR 2 347 500 2012 ŠOP - S-NP Veľká Fatra KÚŽP v Žiline
1209 Sihoť CHA 2 349 100 2012 ŠOP - regionálna správa Bratislava KÚŽP V Bratislave
1211 Svarkovica CHA 13 400 2012 ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy KÚŽP v Trenčíne
1216 Pavelské slanisko CHA 186 104 2012 ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy KÚŽP Nitra