Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1104
240 Demänovské jaskyne NPP 0 1972 SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Žiline
1849 Javorinka NPP 0 2001 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
571 Jasovská jaskyňa NPP 0 1925 SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
499 Belianska jaskyňa NPP 0 1979 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
508 Brázda NPP 0 1982 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
387 Prepoštská jaskyňa NPP 0 1964 SSJ - Správa slovenských jaskýň Okresný národný výbor v Prievidzi, Ministerstvo kultúry SSR
224 Brestovská jaskyňa NPP 0 1979 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SSR
60 Driny NPP 0 1968 SSJ - Správa slovenských jaskýň Komisia SNR pre ŠaK, MK SSR, Ministerstvo ŽP SR
590 Krásnohorská jaskyňa NPP 0 1972 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
1002 Drienovská jaskyňa NPP 0 1996 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1003 Hrušovská jaskyňa NPP 0 1996 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1006 Skalistý potok NPP 0 1996 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1007 Snežná diera NPP 0 1996 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1008 Zvonivá jama NPP 0 1996 SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
520 Dobšinská ľadová jaskyňa NPP 0 1964 SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach