Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
481 Vršatské hradné bralo PR 120 500 1986 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1122 Lopeníček PP 2 539 2002 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
161 Súčanka PP 67 700 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
162 Svinica PP 20 292 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
1129 Beckovské Skalice PR 295 481 2003 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
152 Beckovská skalka PP 3 889 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
324 Krivoklátska tiesňava PP 97 047 1989 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor Považská Bystrica
1036 Podsalašie PP 148 000 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
7 Beckovské hradné bralo PP 14 504 1963 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne
42 Hájnica PR 22 283 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
98 Malejov PP 8 241 1990 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Senici
1054 Cetuna PP 2 869 1999 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
1119 Babiná PP 236 659 2002 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty K.ú. Trenčín
417 Skalice PP 14 000 1969 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
1123 Mravcové PP 8 163 2002 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne