Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
1151 Jaskyňa v Skalke PP 0 1994 - KÚŽP v Prešove
1221 Kamenná diera PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
1159 Brloh PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1160 Brložná diera PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1161 Babirátka PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1162 Jelenská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1163 Opatovská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1164 Čerešňová jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1165 Hradná jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1166 Hájska jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1167 Košútova jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1168 Žernovská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1140 Burda PP 0 1994 - NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1136 Malá drienčanská jaskyňa PP 0 2006 - Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici
1152 Jaskyňa v Čube PP 0 1994 - KÚŽP v Prešove