Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1178 Šarkania diera PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Žiline
1176 Pružinská Dúpna jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1222 Jánošíkova skrýša PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v B. bystrici
1227 Zelená jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice
1228 Biela jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice
1230 Hutnianska jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice
1240 Zlá diera PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Prešov
1241 Bojnická hradná jaskyňa PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Trenčín
1242 Malá Pivnica PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Košice
1249 Jazvinská jaskyňa PP+ 0 2019 - Okresný úrad Banská Bystrica
1180 Mažarná PP 0 1994 - -
1181 Malá Stanišovská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Žiline
1243 Veľká Pivnica PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Košice
1244 Oltár PP+ 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Košice
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 - Mesto Brezová pod Bradlom