Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
1797 Štefanová NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1805 Bobačka NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1155 Svoradova jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, Krajský úrad životného prostredia Nitra
1169 Veľká pec PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Trnava
1170 Veľká dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Trnava
1171 Malá dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Trnava
1173 Chvalovská jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
1172 Ponická jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1146 Netopieria jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v B. Bystrici
1143 Mučínska jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1144 Vešeléniho jaskyňa PP 0 1994 - Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
463 Važecká jaskyňa NPP 0 1968 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry SSR
1792 Stratenská jaskyňa NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
254 Harmanecká jaskyňa NPP 0 1972 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici
1195 Jánošíkova jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne