Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
330 Kysucká brána PP 6 120 1973 ŠOPSR - NP Malá Fatra -
1157 Šarkanova diera PP 0 1994 - -
1189 Záhrada CHA 200 256 2010 ŠOPSR - CHKO Ponitrie -
1180 Mažarná PP 0 1994 - -
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOPSR - NP Poloniny vláda SR
789 Devínska lesostep PP 50 966 1992 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Úrad životného prostredia hlavného mesta SR Bratislavy
675 Slanský hradný vrch PR 158 100 1932 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Štát. pozemk. úrad v Prahe, Ministerstvo kultúry SSR
127 Patianska cerina NPR 265 000 1927 ŠOPSR - CHKO Ponitrie ŠPÚ v Prahe, Povereníctvo ŠVU, Ministerstvo kultúry SSR
7 Beckovské hradné bralo PP 14 504 1963 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne
622 Palanta PR 869 300 1966 ŠOPSR - NP Slovenský kras SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
329 Kvačianska dolina NPR 4 617 900 1967 ŠOPSR - TANAP SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
639 Pľaša NPR 1 108 000 1967 ŠOPSR - NP Poloniny SNR, Ministerstvo kultúry SSR
306 Klenovský Vepor NPR 2 576 437 1964 ŠOPSR - NP Muránska planina SNR, Min. kultúry SSR, Krajský úrad v Banskej Bystrici
380 Pod Latiborskou hoľou NPR 1 612 342 1964 ŠOPSR - NAPANT SNR, Krajský úrad životného prostredia v B. Bystrici
577 Jezerské jazero PR 21 800 1967 ŠOPSR - PIENAP Slovenská národná rada, vláda Slovenskej republiky